Meisal vannverk - lukt av vannet (oppdatert 26.7.2019)

Abonnenter ved Meisal vannverk har klaget over lukt fra vannet. Det kan kjennes noe som ligner en oljelukt når en tapper vann fra kranen inne

Teknisk drift arbeider med å finne årsaken til lukten. Det er på den nye hovedledningen lukten kan kjennes. Det ble tatt prøve av vannet fredag 12. juli og tirsdag 16. juli, ved to husstander på den nye hovedledningen, samt prøve av vannkilden til Meisal vannverk. Resultatene er nå klare og det er ikke funnet målbare verdier av olje/ hydrokarboner i vannprøvene. Det understrekes målbare verdier. Det er ingen tvil om at det er en oljeaktig lukt av vannet.

Det viser seg å ikke være uvanlig at det kan være en oljeaktig lukt av nye vannledninger. Nesset kommune er i kontakt med flere vannverk, laboratorier og produsenter av rør for å undersøke problemet. Vår informasjon er at dette ikke er helsefarlig, men vi tar forholdsregler. Inntil videre vil berørte abonnenter på den nye vannledningen på Meisal fortsatt få tilbud om å kjøpe drikkevannet på kommunens regning.

Så snart vi vet noe mer vil berørte abonnenter bli informert.