Kokevarsel ved Sæter og Finnset vannverk

Tirsdag 11.06.2019 ble det tatt rutinemessig vannprøve på alle vannverkene i Nesset kommune. Ved Sæter og Finnset vannverk ble det påvist E. Coli (kun 1  CFU). Drikkevannet må kokes hvis det skal drikkes.

Informasjon og kokevarsel er sendt til abonnenter. Det er 5 abonnenter ved Sæter og Finnset vannverk. Vi bruker www.varsling24.no og har fått bekreftet at melding er mottatt hos alle abonnenter. Ny prøve vil bli tatt snarest. Det vil bli sendt ut nytt varsel ved oppheving av kokevarsel

Teknisk drift