Kokevarsel ved Eresfjord vannverk og Sæter og Finnset vannverk

Mandag 09.07.2018 ble det tatt rutinemessig vannprøver på alle vannverkene i Nesset kommune.

Ved Sæter og Finnset ble det påvist koliforme bakterier. Ved Eresfjord vannverk ble det påvist koliforme bakterier og E. Coli på behandlingsanlegg og på ledningsnett.

Informasjon om kokevarsel er sendt til abonnenter ved Eresfjord vannverk og Sæter og Finnset vannverk.

Nye vannprøver vil bli tatt snarest. Abonnenter vil få informasjon via varsling24 og hjemmesiden til Nesset kommune.

Hilsen teknisk drift