Kokevarsel opphevet ved Talset vannverk, Eresfjord vannverk og Eikesdal vannverk

Siste vannprøver tatt ved Talset, Eresfjord og Eikesdal vannverk var ok. 

Berørte abonnenter er varslet med SMS.