Kokevarsel Eidsvåg vannverk - oppdatert

Det er sendt ut kokevarsel til alle abonnenter ved Eidsvåg vannverk.

Vannprøve som ble tatt mandag 12.11.2018 påviste bakterie i drikkevannet på ledningsnettet til Eidsvåg vannverk. Dette inkluderer også Raudsand. Vann som skal drikkes må kokes. Det vil bli iverksatt umiddelbare tiltak for å bedre vannkvaliteten, og nye vannprøver vil bli tatt fortløpende. Det er forventet at kokevarsel vil vare i en uke. Det er små mengder av koliforme og E. Coli som er påvist. Varsel om opphevet kokevarsel vil bli sendt ut når vannet er friskmeldt.

Tiltak som er gjort for å bedre vannkvaliteten

  1. Nytt renseanlegg som skulle settes i ordinær drift onsdag 14. november, ble satt i drift dagen før (tirsdag klokken 12:00) som et tiltak for å bedre vannkvaliteten. Vannet blir nå renset ved kontinuerlig sandfilter og UV- anlegg. Tidligere har det vært et grovfilter og klor som har renset vannet fra vannkilden Mørkvannet.  
  2. Det er tilsatt mer klor i drikkevannet.
  3. Ledningsnettet blir spylt/ renset. Dette er utført på Raudsand onsdag 14. november og det vil bli utført i de andre områdene de neste dagene. Det blir sendt ut eget varsel til abonnentene i forkant av spyling.

Det blir tatt nye vannprøver hver dag frem til vi får positivt resultat og vannet kan friskmeldes. Det vil bli sendt ut SMS- varsel til alle abonnenter når vannet blir friskmeldt.  Det er ventet at dette vil skje over kommende helg. 

Se hva folkehelseinstituttet råder deg til å gjøre når du får kokevarsel fra vannverket.

Ble du ikke varslet? Registrer deg på www.varslemeg.no