Istapper fra hustak langs gangvegen i Eidsvåg

Kommunen får henvendelser angående istapper som henger fra hustak over gangvegen i Eidsvåg sentrum. Disse kan utgjøre stor fare for forbipasserende. Vi minner derfor om at det er huseier selv som er ansvarlig for å fjerne istapper fra eget tak.