Hjortejakt i Nesset 2019 - Kartlegging for skrantesjuke

1. september starter hjortejakta i Nesset. Miljødirektoratet stiller krav til jegere om å teste hjortevilt felt under jakta i Nesset for skrantesjuke.

Jegere som jakter elg og hjort i Nesset må ta prøve fra alle felte elg og hjort som er 2 år eller eldre.  Alle vald har fått egne pakker som inneholder utstyr til og ta,  og sende inn cwd-prøve til Veterinærinstituttet.  

Registrering av felte dyr

Alle felte dyr og skrantesjukeprøven skal registreres på nettsidene www.hjorteviltregisteret.no eller på mobilapp.
Det er viktig at alle vald sørger for gode rutiner slik at alle felte dyr blir registrert inn på Hjorteviltregisteret fortløpende.
Hjorteviltregisteret har laget en egen brukerveiledning  (PDF, 412 kB)til registrering av sett elg og sett hjort, felt hjortevilt, slaktevekter og skrantesjukeprøver.

Ettersøkshund

Alle som jakter rådyr, hjort og elg skal ha skriftlig avtale/ bekreftelse om tilgang til godkjent ettersøkshund.

Ettersøk av skadet vilt

Hver jeger er ansvarlig for å sette seg inn i regelverket for ettersøk av skadet dyr. Ikke nøl med å ta kontakt med ettersøkshundeekvipasje.  Unngå å lete etter påskutte dyr på egen hånd uten bruk av hund. 

Husk å ta kontakt med kommunal viltforvaltning dersom mulig skadet dyr, etter ettersøk, ikke blir funnet i løpet av samme dag som viltet ble påskutt. Det er kommunal viltforvaltning som avgjør om ettersøk skal avsluttes.  Kommunal viltforvaltning kan kontaktes på tlf. 480 82 352.

Informasjon om skrantesjukeprøver fra jakt

Her kan du lese mer om skrantesjuke og finn svar på innsendte prøve i Hjorteviltregisteret.