Gir trygghet i hverdagen

"Trygg hjemme"-prosjektet har til nå bidratt til at rundt 200 personer i Nesset har fått en sjekk av brannsikkerheten i egen bolig. For flere har dette bidratt til en mer brannsikker hverdag.

Sjekk av brannsikkerhet

Grete Jakobsen er en av de 200 personene som har fått en sjekk av brannsikkerheten i egen bolig. Sjekken gjennomføres av ansatte i kommunen, som etter opplæring fra brannvesenet, gjennomgår et brannsikkerhets-skjema i forbindelse med andre besøk hos brukerne.
- Trygghetsalarm med røykvarsler med direktevarsling til responssenteret som kan varsle brannvesenet har gitt meg en økt følelse av trygghet. Jeg var skeptisk i begynnelsen: «Jeg trenger da ikke dette», men nå som jeg har vendt meg til tanken ser jeg bare fordeler med dette, sier Jakobsen. Som følge av "Trygg hjemme"-sjekken ble det søkt om og installert trygghetsalarm med røykvarsler og et Flexiblink system hjemme hos henne.

Kommunalt samarbeid

Alle de kommunale enhetene som til daglig jobber for de mest brannutsatte gruppene i kommunen samarbeider om å utføre brannsikkerhetssjekk i boliger, søke om tiltak og montering av brannteknisk utstyr. Utstyret som så langt er montert i Nesset kommune består av komfyrvakter, trygghetsalarmer og brannalarmer. 

- Vi har et veldig godt samarbeid med hjemmetjenesten, hjemmevaktmester, flyktningtjenesten og brannvesenet. Sammen får vi gjennom "trygg hjemme"-prosjektet gitt de som trenger det mest et løft når det gjelder brannsikkerheten i egen bolig, sier Mari Husan ergoterapeut og folkehelsekoordinator i Nesset kommune. 

Skryter av servicen

Grete Jakobsen har bare gode ord å si om den oppfølgingen hun får i kommunen. 

- Hvis jeg ringer til de tjenestene jeg har hatt med kommunen så får jeg svar eller kontakt med noen som kommer og ordner opp med en gang. Det har også vært veldig bra å få sjekk av brannsikkerheten hjemme og man lærer mye av en slik gjennomgang. Jeg er også veldig fornøyd med nye Flexiblink-systemet som blant annet varsler når noen ringer på døren. Det neste må vel bli videooverføring fra trammen, ler Grete. 

"Trygg hjemme"-prosjektet

Statistikk og erfaring på landsbasis viser at vi har flere grupper som er spesielt utsatt og sårbare i forhold til brann; eldre hjemmeboende, personer med nedsatt fysisk eller psykisk helse, personer med rusproblem og flyktninger/innvandrere. Den nasjonale statistikken viser også at de fleste branner "tilberedes" på kjøkkenet. Begge deler er også gjeldende for vårt ansvarsområde. Trygg hjemme har som mål å bedre statistikken ved å gjøre det tryggere for de som trenger det mest!