Fotografering av veger i nye Molde kommune

Fra 27. juni  og utover sommeren skal firmaet Triona AS ta veibilder av kommunale veier, europaveier, fylkesveger og private veger i nye Molde kommune/ Midsund, Molde og Nesset.

Klikk for stort bilde

Vegnettet fotograferes med utstyr som er montert på en bil. Kameratårnet har 6 kameraer, som utløses hver femte meter på veien, utstyrt med en GPS. Når fotograferingen er ferdig har kommunen kordinatfestede 360° panoramabilder av hele vegnettet i den nye kommunen.
Nye molde kommune vil kunne bruke denne informasjonen:

• Som er supplement til saksbehandling innenfor veg, byggesak og arealplan
• Registeringer av elementer i og ved vegnettet
• Bedre oversikt over tilstand på vei
• Som et hjelpeverktøy for bedre drift og forvaltning av vegnettet

Vegfotograferingen er et ledd i den digitale satsingen til den nye kommunen og er ett av kommunenes digitaliseringsprosjekter.