Fellingsrekord i Nesset

I Nesset ble det i høst skutt 463 hjort som er ny fellingsrekord. Det er 70 dyr flere enn i 2018. Det ble felt til sammen 14 elg. 

Fellingsresultatet viser at det ble skutt 141 hjortekalver, 66 ungdyr, 61 spissbukk, 120 eldre koller og 75 bukker. 

Det ble satt nye fellingsrekorder i både Eresfjord, Eikesdal  og Vistdal. I Eresfjord ble det skutt 126 dyr mens i Vistdal ble det felt 154 dyr, som er 44 flere dyr enn det som skutt under jakta 2017. I Eikesdal ble det skutt 78 dyr, mens i region gamle Nesset ble det felt 105 hjort. 

Det ble felt 14 elger, derav tre elger i Vistdal og 11 dyr i region gamle Nesset. Rådyrjakta endte opp med 57 felte dyr, det samme fellingsresultatet som i 2017.