Fartsgrense satt til 60 km/ t

Statens vegvesen har varslet om at det blir ny fartsgrense ved Stubø. I dag er det 50 km/t forbi Stubø. I fremtiden vil det bli tillat å kjøre 60 km/t

Statens vegvesen sendte i 2017 ut på høring forslag om endring av særskilt fartsgrense fra 50 km/t til 60 km/t  for strekningen Stubø - Toven. Nesset kommune ga tilbakemelding om at ikke burde endre fartsgrensen. Nå har Statens vegvesen fattet skiltvedtak i saken der konklusjonen er at fartsgrensa settes til 60 km/t.

Dokumenter i saken