Endelig valgresultat

Endelig valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget i nye Molde kommune finner du på www.nyemolde.no