Datainnsamling i forbindelse med utprøving av ny legevaktmodell

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner. Modellen skal prøves ut i vårt distrikt, og Nesset er en av kommunene som inngår i samarbeidet. I denne forbindelse skal det gjennomføres datainnsamling og brukerundersøkelse knyttet til legevakt- og ambulansetjenesten.

Datainnsamling


For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten.
Derfor gjennomføres det i perioden 1. februar 2019 til 31. desember 2020 er datainnsamling fra legevakt. og ambulansetjenesten i distriktet. 

Alle data vil bli slettet etter prosjektslutt.

Regional etisk komite har godkjent innsamling av opplysningene. Opplysningene vil bli behandlet i tråd med regler om personvern og taushetsplikt.

Dersom du ikke ønsker at opplysninger som gjelder deg skal brukes i dette prosjektet kan du trekke deg uten å oppgi grunn. Du må da ta direkte kontakt med prosjektet, kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden.

Brukerundersøkelse

Det vil i den samme perioden også bli gjennomført frivillige, anonyme brukerundersøkelser.

Kontaktinformasjon

e-post: assp@norceresearch.no

tlf: 56 10 73 01

Mer informasjon

Se nærmere informasjon om prosjektet, datainnsamling og dine rettigheter.