Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 for nye Molde kommune

Kommunene Midsund, Molde og Nesset slås sammen til Molde kommune fra 1.1.2020.

Det første budsjettet og den første økonomiplanen som skal vedtas i den nye kommunen er nå lagt fram av kommunedirektøren.

Behandling

3. desember 

Kommunedirektøren legger fram sitt forslag til Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 for formannskapet i nye Molde.

5.-18. desember

Formannskapet i nye Molde sitt forslag til Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 legges ut til høring.

19. desember

Kommunestyret i nye Molde behandler formannskapet forslag, ser på innkomne høringsuttalelser og vedtar det endelige budsjettet.

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 for nye Molde kommune