Bekjempelse av kjempespringfrø langs Eidsvågelva - mulighet for dugnadsinntekt

Kjempespringfrø er en fremmed planteart i Norge som sprer seg raskt. Derfor er det viktig å sette inn tiltak som kan begrense utbredelsen av plantearten i Nesset. Lag og foreninger har nå mulighet for å skaffe seg inntekt gjennom dugnadsarbeid med å rydde kjempespringfrø i kulturlandskapet langs Eidsvågelva. 

Rydding langs Eidsvågelva

Klikk for stort bildeFylkesmannen i Møre og Romsdal har tatt initiativ til et uttaksprosjekt på planten kjempespringfrø langs Eidsvågelva.Firmaet Hagepleie.no ved Leif Helge Solhjell vil i starten av juli utføre førsteinnsatsen med å fjerne plantene med ryddesag.

Dugnadsinntekt

Utover ettersommeren skal prosjektet følges opp med finrydding som går ut på å plukke opp gjenstående planter.  Dette arbeidet må utføres manuelt og i løpet av august. En mulighet er å engasjere  lag/ foreninger i kommunen til å utføre dette arbeidet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil kunne gi veiledning for gjennomføring. Dersom det er lag/ foreninger i Nesset som har behov for inntekter og kan tenke seg slikt arbeid kan kontakte Nesset kommune ved miljøvernleder Hogne Frydenlund, telefon 480 82 352.  

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø er en fremmeart med svært høy økologisk risiko, og kan gjøre stor skade ved at den fortrenger naturlige stedegne plantearter. Plantearten kjempespringfrø stammer fra fjerne Østen og ble innført til Europa som prydplante. Den ble påvist i Eidsvåg på 1990-tallet. Den er i ferd med å spre seg utover i et større område. Dersom det ikke gjøres tiltak nå vil det bli enda mer krevede å utrydde plantearten fra kulturlandskapet.     

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde