Avslutning av Møllestøvdeponiet på Raudsand

Miljødirektoratet har i brev av 24. september 2019 gitt Bergmesteren Raudsand AS spesifikke krav for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet på Raudsand. Møllestøvdeponiet skal være ferdig avsluttet 31. oktober i 2020. 

Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidet avslutnings- og etterdriftsplan for Møllestøvdeponiet på Raudsand. Det er anslått å ligge ca 30 000 tonn møllestøv i området som nå skal tildekkes.

Frister

Miljødirektoratet har satt følgende vilkår og frister til Bergmesteren Raudsand AS:
Innen 30. april 2020:

  • Utrede type om mengde av utslippskomponenter i sigevann og sende dette til Miljødirektoratet
  • Sende inn forslag til finansiell sikkerhet 

 Innen 31. oktober 2020:

  • Avslutte Møllestøvdeponiet
  • Registrere Møllestøvdeponiet i Grunnforurensningsdatabasen

Deponi 2

Bergmesteren Raudsand AS har og fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å etablere et nytt deponi i området. Dette deponiet, kalt Deponi 2, ligger over møllestøvsekkene. Dersom reguleringsplan for området blir vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet må Bergmesteren Raudsand AS søke om å få opphevet vilkårene for overdekking av Møllstøvdeponiet.  

Dokumenter

Her kan du lese nærmere om Miljødirektoratet krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet