Årets gapahukpris 2018 ble tildelt Raudsandfjellet hytteforening

Årets gapahuk 2018 i Nesset står på Kanalneset ved Raudsandvatnet.

I forbindelse med Verdens gapahukdag inviterte Raudsandfjellet hytteforening til ettermiddagskaffe og kake i gapahuken på Kanalneset ved Raudsandvatnet. Her dukket ordfører Rolf Jonas Hurlen opp og overrakte utmerkelsen til Janne Aspås Angvik. Ordføreren sa i sin tale at hytteforeningen fortjener denne utmerkelsen for det arbeidet som er lagt ned for å skape en møteplass og ett turmål med gapahuk og toalett. Gapahuken er et samlingspunkt for både hyttenaboer og de som går tur i området.

Hytteforeninga har mange egne arrangement i løpet av ett år og er en god og positiv samarbeidspartner med Molde og Romsdal Turistforening og Nesset kommune i forhold til "Kom deg ut dagen" og integreringsarbeid.

Ordføreren trakk også frem det gode samarbeidet mellom hytteforeningen og Raudsand idrettslag med å bygge tursti ved Raudsandvatnet. Stien gjør at området er mer attraktivt som turmål for alle. 

Klikk for stort bilde