Årets finale i innovasjonscamp i Nesset

Årets kommunale finale vart gjennomført på Eidsvåg barne- og ungdomsskule. Næringslivet hadde kommet med flere fine og utfordrende oppgaver til niendeklassingene, og elevene leverte tilbake mange fine og kreative løsningsforslag til bedriftene. Førsteplassen gikk til Eresfjordelevene Aleksandra Oppigard og Ingunn Nauste Hamre som kom med forslag til logo og markedsføringsideer til det nyoppstartede firmaet Vermøy Consulting.

Eidsvåg barne- og ungdomsskole var arrangør av årets kommunale finale i innovasjonscamp, og den ble gjennomført i gymsalen fredag 22. februar. Næringslivet hadde på forhånd kommet med fine og utfordrende oppgaver til elevene på 9. trinnet, og elevgruppene jobbet intenst med oppgavene i dagene før finalen. Elevgruppene presenterte de mange kreative og gode løsningsforslagene på finaledagen. 

Førsteplassen gikk til Alexandra Oppigard og Ingunn Nauste Hamre fra Eresfjord. De kom med forslag til ny logo og ideer til hvordan det nyoppstartede firmaet Vermøy Consulting kunne markedsføre seg bedre i Nesset.

Andreplassen gikk til Håkon B Aarstad, Andrine D Hole, Martin Svensli, Elias D Michelsen og Oskar Alstad fra Eidsvåg. De hadde laget en informativ og humoristisk reklamefilm på oppdrag for Hårstudioet AS.