Siste vannprøver tatt ved Talset, Eresfjord og Eikesdal vannverk var ok. 

Vannprøver tatt mandag 13. august påviste bakterie i drikkevannet ved Eresfjord vannverk, Sæter og Finnset vannverk og Talset vannverk. 

Drikkevannet ved Eikesdal vannverk må kokes fra og med 27. juli.

Mandag 09.07.2018 ble det tatt rutinemessig vannprøver på alle vannverkene i Nesset kommune.

Angvik Prosjektering AS har meldt om oppstart av reguleringsplanarbeid for Frisvoll grustak i Eresfjord. 

Eventuelle innspill, merknader og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
post@angvik-prosjektering.no  eller til Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik innen 10. august 2018.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Nesset kommunestyre vedtok i møte 24.05.2018, sak 33/18, reguleringsplan for Eresfjord og Vistdal skisenter.

Hensikten med planen er å legge til rette for å utvikle ski- og turløypenettet i området, bygging av et mindre alpinanlegg og legge til rette tomter for fritidsbebyggelse. 

Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Til tross for værskiftet vil det være lokale forskjeller og Meteorologisk institutt opprettholder varsel om lokal fare for skogbrann.

Vi trenger fortsatt flere sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som ferievikarer ved:

  • Nesset omsorgssenter
  • Hjemmetjenesten
  • Bo- og avlastningstjenesten

Eidsøra idrettslag serverer bålkaffe 1. mai, kl 09:30 - 11:00,  til de som vil starte StikkUT!- sesongen med å besøke turmålet i Kraftløypa på Eidsøra.