Forbrukerrådet har testet hvor godt landets 422 kommuner kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud.

Kommunen får henvendelser angående istapper som henger fra hustak over gangvegen i Eidsvåg sentrum. Disse kan utgjøre stor fare for forbipasserende. Vi minner derfor om at det er huseier selv som er ansvarlig for å fjerne istapper fra eget tak.

Innbyggerinvolvering:

Nye Molde kommune ønsker å ha god involvering med innbyggerne i den nye kommunen. Derfor valgte fellesnemnda for nye Molde kommune å sette ned et oppgaveutvalg for å finne ut hvordan dette skal løses i praksis i den nye kommunen.

Oppgaveutvalget ønsker å møte alle grendalag, bygdelag og velforeninger i dagens kommuner for å diskutere:

  • Hvordan ønsker dere å bidra til å utvikle den nye kommunen, og hva kan dere bidra med?
  • Hvilke tre områder er viktige for deg med den nye kommunen?
  • Hvordan ønsker dere å bli involvert i det vidrere arbeidet?

Norges vassdrags- og energidirektorat har nå levert sin innstilling til Olje- og energidepartementet vedrørende revisjon av konsesjonsvilkår for Aurareguleringen.  

Angvik Prosjektering AS har meldt oppstart for utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse på deler av eiendommen GID 027/002, ca 300 meter øst for Hammervollhagen boligfelt. 
Opplysninger, innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til espen@angvik-prosjektering.no eller Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20,  6636 Angvik, innen 12. februar 2019. 

 

 

 

 

 

Nesset kommune har laget en enkel skjøtselsbeskrivelse for Eidsvågelva og illustrasjonsplan for fremtidig tursti langs elva fra idrettshallen frem til lysløypa og gressbanen til Eidsvåg idrettslag.  

Angvik Prosjektering av AS har på vegne av Bjerkeli Sand AS ved Stein Ivar Bjerkeli meldt oppstart av reguleringsplanarbeid for planlegging av masseuttak i Vistdal.  

Opplysninger, innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
espen@angvik-prosjektering.no eller Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik innen 5. februar 2019. 

 

 

Hensikten med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. 

Søknadsskjema, regelverk og ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettsidene til Bufdir.

Tirsdag 13. november 2018 fikk 1587 personer "nytt" drikkevann i vannkranen i Eidsvåg- og Raudsandområdet. Da ble vann fra det nye renseanlegget på Solbjøra sendt ut på vannledningsnettet til abonnentene.

Vannprøve tatt mandag 19.11. 2018 var OK for Raudsand området. De som har mottatt varsel på SMS om opphevet kokevarsel bor innenfor området hvor drikkevannet er friskmeldt.