Årets gapahuk 2018 i Nesset står på Kanalneset ved Raudsandvatnet.

Hvilket kommunevåpen passer best for nye Molde kommune? Tre grafiske firma har levert totalt fem forslag. Skal vi velge ett av dem, eller beholde Moldes eksisterende kommunevåpen?

Nå kan du stemme på din favoritt på nye Molde kommune sine nettsider

Søndag 16. september inviterer Rolf Jonas Hurlen til årets ordførertur. Oppmøte og parkering på Finnset kl 13:00. 

Jegere i Nesset som feller elg eller hjort som er 2 år eller eldre må under jakta i høst sende inn skrantesjukeprøver til Veterinærinstituttet. 

Vil du vite mer om skrantesjuke (CWD) og prøvetaking arrangerer Molde kommune åpent informasjonsmøte om CWD mandag den 10.september kl 19:00 i rådhussalen. 

Bjørnar Ytrehus fra Norsk institutt for naturforskning  og Beate Lillebostad fra Mattilsynet skal holde foredrag om skrantesjuke og de tiltak som er gjennomført for å prøve og fjerne smitten. 

Siste vannprøver tatt ved Talset, Eresfjord og Eikesdal vannverk var ok. 

Vannprøver tatt mandag 13. august påviste bakterie i drikkevannet ved Eresfjord vannverk, Sæter og Finnset vannverk og Talset vannverk. 

Drikkevannet ved Eikesdal vannverk må kokes fra og med 27. juli.

Mandag 09.07.2018 ble det tatt rutinemessig vannprøver på alle vannverkene i Nesset kommune.

Angvik Prosjektering AS har meldt om oppstart av reguleringsplanarbeid for Frisvoll grustak i Eresfjord. 

Eventuelle innspill, merknader og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
post@angvik-prosjektering.no  eller til Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik innen 10. august 2018.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.