Nye Molde kommune skal for perioden 2019-2023 oppnevne Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Nesset folkebad åpner igjen etter høstferien tirsdag 15. oktober. 

Miljødirektoratet har i brev av 24. september 2019 gitt Bergmesteren Raudsand AS spesifikke krav for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet på Raudsand. Møllestøvdeponiet skal være ferdig avsluttet 31. oktober i 2020. 

Søndag 20. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Vil du bli med å gå årets viktigste søndagstur?

Eidsvåg barne- og ungdomsskole danset BlimE- dansen 20.09.2019

Verdens gapahukdag den 27. september er en hyllest til hverdagsfriluftslivet. Nesset kommune oppfordrer til å besøke en gapahuk eller et turmål i ditt nærmiljø denne dagen

Miljøprogrammet for Møre og Romsdal er revidert og gjelder for perioden 2019-2022. Det er også utarbeidet ny forskrift.

NB! Det er i år ikke mulighet til å importere tidligere inntegnede tiltak, derfor må alle tiltak tegnes inn på nytt.

Endelig valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget i nye Molde kommune finner du på www.nyemolde.no

Eidsvåg barne- og ungdomsskole er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2019. Fylkesmannen har nominert 2 skoler fra Møre og Romsdal som går videre til en landsdekkende konkurranse.

 

5. og 6.september arrangeres Pubertetsfestival for ungdommer i Nesset. Oppvekst- og kulturutvalget har invitert alle elever fra 7. til 10.klasse til 2 dager med annerledes innhold.