Kom og si din mening - Hva er du fornøyd med, og hva vil du endre eller satse på dersom du var ordfører i nye Molde kommune?

NAV Nesset har følgende åpningstider fra 10. juni 2019:

Mandager: 12.00-14.00

Onsdager: 10.00-12.00

Friluftsrådet arrangerer fellestur for Aktiv på dagtid-gruppene i Nesset og Molde. Hovedmålet er Digergubben (Midsundtrappene), men det blir også opp til kortere turer for de som ønsker det. Meld deg på før 4. juni!

 

Kulturtjenesten og frivilligsentralen i Nesset har i år som i tidligere år søkt om midler hos BUFdir (barne- ungdoms- og familiedirektoratet), for å legge til rette for å utjevne sosiale forskjeller blant barn og ungdom her i kommunen. I tildelingene for 2018 og 2019 har vi gjennom denne ordningen fått tilskudd til ungdomsprosjekt og til videre utvikling av utstyrspoolen vår. Dessverre vil ikke støtten til ungdomsprosjektet blir videreført i 2020.

Miljødirektoratet har sendt utkast til tillatelse for Deponi 2 og varsel om tildekking av møllestøvdeponiet til Bergmesteren Raudsand AS. 

Landbruk Nordvest vil ha kontakt med grunneiere som ønsker å fjerne gammel redskap, maskiner og annet metallavfall som står lagret på gårdstun, innmark eller i utmark.  

Vi gratulerer Nesset Vekst med lanseringen av PortalNesset.no! Dette er en helt ny nettside som viser  bedrifter, frivillige lag og organisasjoner, aktiviteter og opplevelser i Nesset! Også «Hva skjer-kalenderen» på våre nettsider er flyttet over til PortalNesset.no.

Siste vannprøve tatt tirsdag 23.04.2019 var OK. Kokevarsel er opphevet. Abonnenter ved Eresfjord vannverk er varslet med SMS, varsling24.

 

Forslag til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand vil bli lagt frem til politisk behandling i mai. På bakgrunn av revidert planforslag har Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges vassdrags- og energidirektorat trukket sine innsigelser til reguleringsplanen, mens Møre og Romsdal fylkeskommune og nabokommuner til Nesset kommune  opprettholder innsigelsen.   

På grunn av tørke er det nå behov for vanning av dyrketmark i Eresfjord. Dokkelva/ overflatevann blir derfor brukt som vannkilde til Eresfjord vannverk.