Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i april og mai utføre kvartærgeologisk kartlegging i nærmere utvalgte områder i Nesset.  
Hensikten med feltarbeidet er å kartlegge spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred, og snøskred. I tillegg skaffe oversikt over potensielle løsneområder for skred.

I år er kampanjeperioden fra 1. mai til 2. juni.  Selve strandryddedagen er lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30.4 - 6. mai.

 

Melding skal til Molde brann og redning

Alle som skal arrangere større arrangemnet plikter å sende meldig om dette til den lokale tilsynsmyndighet for sikkerhet og beredskap. For Nesset kommune er dette Molde brann og redning.