Årets ordførartur i Nesset går til Kleppen og den gamle hoppbakken i Eidsvåg.

August er den finaste tida for fjellturar.
Kva med ein tur for sjå kulturminner i høgfjellet?

 

 

 

Du kan låne SUP, kajakk eller kano fra utstyrspoolen i Nesset kommune. Utstyret finnes i båthuset ved badeplassen på Eidsvågleira. Dette tilbodet er gratis for alle som bur i Nesset.

Abonnenter ved Meisal vannverk har klaget over lukt fra vannet. Det kan kjennes noe som ligner en oljelukt når en tapper vann fra kranen inne

Gjelder 1. mai - 31. august

NB! Biblioteket er sommerstengt i perioden  8. - 28. juli.

Øvrige uker i sommer er det vanlig åpningstid, men stengt lørdager.

Tirsdag 10.00 - 16.00
Onsdag 10.00 - 16.00
Torsdag 13.00 - 19.00

 

Statens vegvesen har varslet om at det blir ny fartsgrense ved Stubø. I dag er det 50 km/t forbi Stubø. I fremtiden vil det bli tillat å kjøre 60 km/t

Kjempespringfrø er en fremmed planteart i Norge som sprer seg raskt. Derfor er det viktig å sette inn tiltak som kan begrense utbredelsen av plantearten i Nesset. Lag og foreninger har nå mulighet for å skaffe seg inntekt gjennom dugnadsarbeid med å rydde kjempespringfrø i kulturlandskapet langs Eidsvågelva. 

Fra 27. juni  og utover sommeren skal firmaet Triona AS ta veibilder av kommunale veier, europaveier, fylkesveger og private veger i nye Molde kommune/ Midsund, Molde og Nesset.

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner. Modellen skal prøves ut i vårt distrikt, og Nesset er en av kommunene som inngår i samarbeidet. I denne forbindelse skal det gjennomføres datainnsamling og brukerundersøkelse knyttet til legevakt- og ambulansetjenesten.

Tirsdag 11.06.2019 ble det tatt rutinemessig vannprøve på alle vannverkene i Nesset kommune. Ved Sæter og Finnset vannverk ble det påvist E. Coli (kun 1  CFU). Drikkevannet må kokes hvis det skal drikkes.