Kommunehuset har følgende åpningstid i jula:
julaften og nyttårsaften  - stengt
åpent torsdag 27. og fredag 28. desember fra kl. 10.00 - 14.00

Legekontoret:
åpent 24. desember kl. 08.30 - 12.00
torsdag 27. og fredag 28. desember fra kl. 10.00 - 14.00

Biblioteket:
åpent torsdag 27. desember fra kl. 10.00 - 14.00.

NAV Nesset:
julaften og nyttårsaften  stengt
åpent torsdag 27. desember fra kl. 10.00 - 14.00.

 

På grunn av en større teknisk omlegging, vil Nesset kommune være uten telefoni store deler av torsdag 20. desember.

Sentralbordet, 71 23 11 00, vil allikevel være operativt og betjent, dog uten talekø og med begrensede muligheter for å sette telefoner direkte over.

Henvendelser vil bli håndtert etter beste evne.

Legekontorets mottaksnummer, 71 23 12 00, vil være operativt til kl. 12.30. Det samme gjelder de mest relevante vaktrom ved Nesset omsorgssenter.

 

På grunn av en større teknisk omlegging, må Nesset legekontor holde stengt torsdag 20. desember fra kl. 12.30 og ut dagen.

Nesset kommune har laget en enkel skjøtselsbeskrivelse for Eidsvågelva og illustrasjonsplan for fremtidig tursti langs elva fra idrettshallen frem til lysløypa og gressbanen til Eidsvåg idrettslag.  

Angvik Prosjektering av AS har på vegne av Bjerkeli Sand AS ved Stein Ivar Bjerkeli meldt oppstart av reguleringsplanarbeid for planlegging av masseuttak i Vistdal.  

Opplysninger, innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
espen@angvik-prosjektering.no eller Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik innen 5. februar 2019. 

 

 

Hensikten med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. 

Søknadsskjema, regelverk og ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettsidene til Bufdir.

Tirsdag 13. november 2018 fikk 1587 personer "nytt" drikkevann i vannkranen i Eidsvåg- og Raudsandområdet. Da ble vann fra det nye renseanlegget på Solbjøra sendt ut på vannledningsnettet til abonnentene.

Vannprøve tatt mandag 19.11. 2018 var OK for Raudsand området. De som har mottatt varsel på SMS om opphevet kokevarsel bor innenfor området hvor drikkevannet er friskmeldt.

Vannprøve tatt torsdag 15.11. 2018 var OK for Eidsvåg området. Vannprøver tatt på Raudsand påviste fremdeles bakterier i drikkevannet. De som har mottatt varsel på SMS om opphevet kokevarsel bor innenfor området hvor drikkevannet er friskmeldt.

 

Det er sendt ut kokevarsel til alle abonnenter ved Eidsvåg vannverk.