Frist for å søke til Gjemnes og Nesset kulturskole er 15. april.

Geotekniker har vært i området og konkluderer med at situasjonen er stabil etter de store nedbørsmengdene. 

Lørdag vil det bli satt i gang arbeid med å sikre den berørte boligen på Raudsand. 

 

Til innbyggere i Nesset kommune:

Som en følge av store nedbørsmengder er det fare for jordras og oversvømmelser. Kommunen ber folk være oppmerksomme på tette vannposter, stikkrenner og fare for oversvømmelser. 

 

Nesset kommune inviterer aktuelle interessenter og andre til et informasjonsmøte om muligheter for etablering av ladestasjoner for EL-biler i Nesset.

På oppfordring legger vi ut ordførers orientering om arbeidet med Aurarevisjonen. Orienteringen ble gitt under det åpne møtet i Eresfjord torsdag den 28. mars. For øvrig et møte med god oppslutning og gode tilbakemeldinger på et 15-årig arbeid som nå forhåpentligvis nærmer seg slutten.

 

Nesset kommune har mottatt varsel fra Structor Lillehammer AS om oppstart av planarbeid for utarbeiding av detaljregulering for Eikesdalen alpinanlegg. Det er utarbeidet forslag til planprogram som beskriver hva som skal utredes i den videre planprosessen. 

Nesset kommunestyre har i møte den 21. mars 2019, sak 22/19, vedtatt planprogram for detaljeringsplan Bjerkeli Sand.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for masseuttak på et område på Lange i Vistdal. I arbeidet inngår det planlegging av ny bru over elva Visa.

Vi leter etter en lekkasje på Hargaut - Baksidevegen. Vi tror at lekkasjen kan være på privatledning.

 

Friluftsrådet Nordmøre Romsdal har engasjert seg i arbeidet knyttet til marin forsøpling og gir gjennom en egen  panteordning 100 kroner i bidrag til å rydde langs strender og vassdrag.