Molde kommune skal for perioden 2019-2023 velge medlemmer til et kommunedelsutvalg i Nesset.

Nesset kommunestyre har i sak 090/19 vedtatt endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av nytt helsehus som skal inneholde omsorgsleiligheter, ambulansestasjon, base for hjemmetjenesten, tannlege- og legekontor.

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Midsund, Molde og Nesset danner ny kommune 01.01.2020. På bakgrunn av dette vil vannmåleravlesningen for 2019 bli stipulert for Molde og Nesset kommuner.

Hvilke satsingsområder blir viktige i nye Molde kommune? Hva er det beste med å bo her og hva kan bli bedre? Kan vi samle oss rundt en felles visjon? Hva mener du?

 

Nå er det mulig å bestille årets Stikk UT! - krus/skål fra Friluftsrådet Nordmøre Romsdal. Stikk UT! sesongen varer frem til 31. oktober.  Tirsdag 4. november på ettermiddagen vil det være en markering utenfor kommunehuset med utlevering av Stikk UT! - krus/skåler.

Nesset kommunestyre har i sak 074/19 vedtatt reguleringsplan for Frisvoll grustak i Eresfjord. Hensikten med planen er å utnytte sand- og grusforekomsten i området og tilbakeføre arealet til landbruksområde etter avslutning av masseuttaket.

Nesset kommune har gjort namnevedtak på ein del vegar. Endringar er gjort på grunn av dublettnamn i nye Molde kommune og nokre er endra etter innspel frå bebuarar. I tillegg er det vedtatt namn på to boligfelt og eit hyttefelt. Dei nye vedtekne namne er lista opp under. 
Bebuarar med adresser i dei aktuelle vegane vil få brev frå kommunen med opplysningar om ny adresse.

Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som et ledd i departementets videre behandling var representanter fra ulike departementer på befaring på Raudsand 15. oktober.

Nye Molde kommune skal for perioden 2019-2023 oppnevne Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.