Tirsdag 11.06.2019 ble det tatt rutinemessig vannprøve på alle vannverkene i Nesset kommune. Ved Sæter og Finnset vannverk ble det påvist E. Coli (kun 1  CFU). Drikkevannet må kokes hvis det skal drikkes.

Kom og si din mening - Hva er du fornøyd med, og hva vil du endre eller satse på dersom du var ordfører i nye Molde kommune?

NAV Nesset har følgende åpningstider fra 10. juni 2019:

Mandager: 12.00-14.00

Onsdager: 10.00-12.00

Friluftsrådet arrangerer fellestur for Aktiv på dagtid-gruppene i Nesset og Molde. Hovedmålet er Digergubben (Midsundtrappene), men det blir også opp til kortere turer for de som ønsker det. Meld deg på før 4. juni!

 

Kulturtjenesten og frivilligsentralen i Nesset har i år som i tidligere år søkt om midler hos BUFdir (barne- ungdoms- og familiedirektoratet), for å legge til rette for å utjevne sosiale forskjeller blant barn og ungdom her i kommunen. I tildelingene for 2018 og 2019 har vi gjennom denne ordningen fått tilskudd til ungdomsprosjekt og til videre utvikling av utstyrspoolen vår. Dessverre vil ikke støtten til ungdomsprosjektet blir videreført i 2020.

Miljødirektoratet har sendt utkast til tillatelse for Deponi 2 og varsel om tildekking av møllestøvdeponiet til Bergmesteren Raudsand AS. 

Kartverket har reist namnesak på skrivemåten av stadnamnet Bogge eller Bugge jfr. brev  frå Statens Kartverk av 2.05.2019. Kartverket reiser namnesak på skrivemåte for gardsnamnet og stadnamn avleidde av dette namnet. Liste over namna står i brevet. 

NAV-kontoret er stengt grunnet interne møter.

Landbruk Nordvest vil ha kontakt med grunneiere som ønsker å fjerne gammel redskap, maskiner og annet metallavfall som står lagret på gårdstun, innmark eller i utmark.