Bjørnsonfestivalen inviterer til frivilligkveld på Nesset prestegard torsdag 24. mai kl 19.00.

Lurer du på hva som skjer i de enkelte bygder 17. mai?

Her er program for dagen. (PDF, 86 kB)

Gratulerer med dagen til alle, og ha en feiende flott nasjonaldag!

Eidsøra idrettslag serverer bålkaffe 1. mai, kl 09:30 - 11:00,  til de som vil starte StikkUT!- sesongen med å besøke turmålet i Kraftløypa på Eidsøra.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i april og mai utføre kvartærgeologisk kartlegging i nærmere utvalgte områder i Nesset.  
Hensikten med feltarbeidet er å kartlegge spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred, og snøskred. I tillegg skaffe oversikt over potensielle løsneområder for skred.

I år er kampanjeperioden fra 1. mai til 2. juni.  Selve strandryddedagen er lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30.4 - 6. mai.

 

Melding skal til Molde brann og redning

Alle som skal arrangere større arrangemnet plikter å sende meldig om dette til den lokale tilsynsmyndighet for sikkerhet og beredskap. For Nesset kommune er dette Molde brann og redning.

 
Gjelder 1. mai - 31. august
Tirsdag 10 - 16
Onsdag 10 - 16
Torsdag 13 - 19