Ansattoversikt


Barnehagene i Nesset - Eidsvåg barnehage

Ansatte i avdelingen Eidsvåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ped.leder Revebjella 71 23 12 92 979 56 533
enhetsleder 71 23 11 42 954 33 377
ped.leder Løvetanna 71 23 12 91 479 94 092
ped.leder Løvetanna 71 23 12 91 479 94 092
ped.leder Blåklokka 71 23 12 93 991 26 080
ped.leder Kvitveisen 71 23 12 95 991 15 833
Styrer Eidsvåg barnehage 71 23 12 90 900 57 930
ped.leder - Marikåpa 71 23 12 94 907 22 772
ped.leder Marikåpa 71 23 12 94 907 22 772

Barnehagene i Nesset - Eresfjord barnehage

Ansatte i avdelingen Eresfjord barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 42 954 33 377
styrer Eresfjord 916 12 212 917 50 115

Barnehagene i Nesset - Vistdal barnehage

Ansatte i avdelingen Vistdal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 42 954 33 377
styrer Vistdal 71 23 52 45 922 09 533

Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder 71 23 12 78 951 81 682
inspektør, barnetrinnet 71 23 12 67
inspektør ungdomstrinnet 71 23 12 83
rektor 71 23 12 81 959 26 091

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinerende enhet 71 23 11 52
enhetsleder 71 23 11 53

Helse og omsorg - Aktivitetstjenesten

Ansatte i avdelingen Aktivitetstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 28 33

Helse og omsorg - Botjenesten / avlastning barn

Ansatte i avdelingen Botjenesten / avlastning barn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avdelingsleder Botjenesten Holtan 71 23 28 55 970 40 302

Helse og omsorg - Fysioterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 12 16 415 85 181

Åpningstid: kl. 08.00-15.15
Besøksadresse: Kråkholmvegen 10, 6460 Eidsvåg

Helse og omsorg - Helse og forebygging

Ansatte i avdelingen Helse og forebygging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avdelingsleder 71 23 12 11
Jordmor 71 23 12 12 900 96 465

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
926 22 926
950 53 488
avdelingssykepleier 71 23 12 37 917 33 309

Helse og omsorg - Kjøkken - NOS

Ansatte i avdelingen Kjøkken - NOS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kjøkkensjef 71 23 12 33

Helse og omsorg - Korttids-/Demensavdeling

Ansatte i avdelingen Korttids-/Demensavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avdelingssykepleier 71 23 12 43

Helse og omsorg - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 12 00

Eidsvågvegen 32
6460 Eidsvåg

kommuneoverlege 71 23 12 00

Helse og omsorg - Sykehjemsavdeling

Ansatte i avdelingen Sykehjemsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avd.sykepleier 71 23 12 41

Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Indre Nesset barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
inspektør, Eresfjord 71 23 17 52
einingsleiar 71 23 17 50
inspektør, Vistdal 71 23 51 44

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Post- og besøksadresse:
NAV Molde, Moldetrappa 2, 6415 Molde

Åpningstider drop-in: 
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00.

55 55 33 33

Besøksadresse: Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg

Åpningstid drop-in:
Mandag kl 12.00-14.00
Onsdag kl. 10.00-12.00

 

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 71 23 11 21 901 46 076
Rolf Jonas Hurlen

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
barnehagefaglig rådgiver 71 23 11 42 954 33 377
logoped 71 23 11 57
folkehelsekoordinator/ergoterapeut 71 23 11 54 918 89 954
rådmann 71 23 11 12 412 14 304
flyktningkonsulent 71 23 15 05 913 26 460
personalsjef 71 23 11 13 911 63 954
programrådgiver i flyktningtjenesten 71 23 11 86 922 15 455
skolefaglig rådgiver 71 23 11 55 900 57 399
kulturleder 71 23 11 91 952 06 213

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 11 00

Åpningstid for telefon og besøk:
kl. 08.00-15.30

71 11 15 84
71 23 11 03
enhetsleder 71 23 11 02 971 94 528
71 23 11 08
71 23 11 05
71 23 11 06
71 23 11 04

Teknisk, samfunn og utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk, samfunn og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 71 915 31 563
driftsoperatør 480 82 351
avdelingsleder kommunale eiendommer 71 23 11 76 911 34 246
vaktmester 938 61 440
driftsoperatør 911 77 050
plan- og miljøvernleder 71 23 11 83 480 82 352
rådgiver 71 23 11 63 970 32 721
prosjektleder 71 23 11 63 979 67 897
avdelingsleder veg, vann og avløp 71 23 11 65 901 93 672
vaktmester 950 81 282
renholdsleder 958 75 405
driftsoperatør 908 43 664
konsulent 71 23 11 72
byggesaksbehandler 71 23 11 69
brannsjef 71 19 18 00 911 71 045
vaktmester 488 94 703
oppmålingsingeniør 71 23 11 73 480 82 355
vaktmester 911 26 034
skogbrukssjef/næringskonsulent 71 23 11 84

Teknisk, samfunn og utvikling - Teknisk driftsenhet

Ansatte i avdelingen Teknisk driftsenhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
brann nød 110
71 23 35 50

Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 11 34

Åpningstid: mandag-fredag kl. 09.00-12.00

fagleder lønn 71 23 11 36
fagansvarlig regnskap 71 23 11 31
konsulent 71 23 11 34
økonomisjef 71 23 11 32 905 88 436