Vekstkommuneprogrammet er avsluttet, men lever videre...

Vekstkommuneprogrammet som ble etablert høsten 2009 ble formelt avsluttet 31.12.2013. John Helge Frøystad og Pia Nordli har vært de ansatte i programmet. 

Vekstkommuneprogrammet har i perioden satt i gang flere prosjekt med spesielt fokus på nærings- og befolkningsutvikling. Formålet har vært å bidra til nye arbeidsplasser, øke tilflyttingen til Nesset og tilrettelegge for økt aktivitet i reiselivet.

Vekstkommuneprogrammet har gjennomført en rekke tiltak for å øke verdiskapningen i Nesset, og har vært en viktig støttespiller og bidragsyter til både næringslivet og bygdene rundt om i kommunen. Ikke alle tiltak og formaliteter er avsluttet. Formannskapet vil derfor ta over som styre for Vekstkommuneprogrammet inntil disse er ferdigstilt i løpet av 2014.

Kommunen har de siste par årene vært opptatt av at det viktige samfunns- og utviklingsarbeidet, som er startet opp i Vekstkommuneprogrammet, blir videreført i kommuneorganisasjonen. Kommunestyret vedtok derfor i møte den 25.4.2013 å endre Enhet for teknisk drift til Enhet for samfunn, utvikling og tekniske tjenester. Den nye enheten vil i samarbeid med næringshagen og næringsforumet være de aktørene som skal være tilretteleggere og pådrivere for vekst og utvikling i Nesset. Vekstkommuneprogrammet i sin opprinnelige organisering ble derfor formelt avsluttet den 31.12.2013, men lever videre i Enhet for samfunn, utvikling og tekniske tjenester...

Publisert av Rolf Jonas Hurlen. Sist endret 16.01.2014 14:46
Fant du det du lette etter?