Skolefritidsordning (SFO)

Inneleik ved Eidsvåg SFO - Klikk for stort bilde

Fra skoleåret 2017-18 tilbys helårsåpen SFO i Nesset. Det vil si at opphold i skolens ferier er inkludert i betalingssatsene. Også for vårhalvåret 2017 tilbys opphold i vinter-, påske- og sommerferie som det betales ekstra for.

I artikkelen nedenfor skrives det som gjelder for neste skoleår i kursiv.

Hvem kan få tilbudet?

Det er etablert skolefritidsordninger på småskoletrinnet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole og ved Eresfjord barne- og ungdomsskule. Dette er et tilbud for elever i 1.- 4. klasse som trenger tilsyn utenom skoletid.

Hvordan få tilbudet?

Hovedpåmelding skjer innen 1.april hvert år. Ved påmelding etter fristen kan det ikke garanteres plass.  I februar/mars sendes informasjon til foreldre med elever i 1. til 3. årstrinn og til foreldre med barn som skal begynne på 1. årstrinn til høsten.

Påmelding skjer ved hjelp av et elektronisk skjema som finnes i høyremargen på denne siden. Også de som har plass dette skoleåret må sende inn nytt skjema for neste skoleår.

 

 

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordninga er åpen 10 mndr i året. I Eidsvåg er det ved nok påmeldte tilbud også i skoleferiene. SFO er åpen 5 dager i uka. Åpningstiden kan variere noe fra skole til skole. Ta kontakt med skolen for informasjon om åpningstider m.m.

Som en prøveordning skoleåret 2016/17 tilbyr SFO i Eidsvåg ekstra sein ettermiddag fra kl.16.00 til 16.30.  Dette avtales og faktureres spesielt.

 

2017-18:

Påmelding til skoleåret 2017-18 inkluderer mulighet for å benytte SFO i skolens ferier. Det vil si: høstferie, dagene før jul t.o.m. 23.des.,vinterferie, 3 dager i påskeuka og i sommerferien unntatt 3 uker i juli og uka før skolestart. Tilbudet i feriene blir gitt ved SFO i Eidsvåg.

Inkludert i satsene ligger også mulighet til å benytte morgentilbud.


 

Pris

Satsene er regulert fra og med februar 2015.

Satser for Skolefritidsordninga
 

Månedsbetaling                   

1 barn

søskenmoderasjon 20%

Fra august 2017                   

Hel plass

kr. 1.500,-

(kr. 1.200,-)

kr.1.900,-

Hel plass inkl.morgentilbud

kr. 1.800,-

(kr. 1.440,-)

 

Halv plass/brukertilpassa

kr. 1.020,-

(kr.    816,-)

kr.1.300,-

Halv plass inkl. morgentilbud

kr. 1.170,-

(kr.    936,-)

 
       

Hel plass kost

kr.    120,-

  kr. 120,-

Halv plass kost

kr.      65,-

  kr.  65,-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra august 2017 faktureres SFO-opphold for 11 måneder.

Søskenmoderasjon 20% vil fortsatt gjelde.

Satser for kjøp av enkeltdager/timer

Uke/Dag/Time                              

1.barn     

søskenmoderasjon 20%

Høst-, vinter-, sommerferie pr. dag

kr.    240,-

kr.192,-

Høst-, vinter-, sommerferie pr. uke

kr. 1.080,-

kr. 864,-

Tilfeldige ekstratimer   (pr.time)

kr.      48,-

kr.   38,-

     

 

Vedtekter

Drift av kommunale skolefritidsordninger er regulert av vedtekter som fastsettes av Nesset kommunestyre. Ut over kommunens vedtekter gjelder Opplæringsloven og Forskrift om skolefritidsordningen.

Vedtektene for SFO (PDF, 135 kB) ble sist endret i april 2014. Det er viktig at foreldre med barn i SFO gjør seg kjent med vedtektene. Det er spesielt viktig å merke seg forhold som gjelder oppholdstid for den enkelte elev og oppsigelsesfrister dersom en ønsker å si opp plassen.

2017-18:

Kommunestyret har vedtatt endring i vedtektene som vil gjelde fra skoleåret 2017-18. Endringene gjelder i hovedsak det som er beskrevet over. Lenke til nye vedtekter vil bli lagt i høyremargen.

Kart
Eidsvåg barne- og ungdomsskole, barnetrinnet

Åsagardvegen 14, 6460 Eidsvåg

Kart
Eresfjord barne- og ungdomsskule
Publisert av Frode Sundstrøm. Sist endret 20.03.2017 13:07
Fant du det du lette etter?