Vedtatt reguleringsplan for Solbjørbakken boligfelt

Nesset kommunestyre vedtok i møte 23. mars 2017, sak 022/17, detaljreguleringsplan for Solbjørbakken boligfelt i Eidsvåg. Planen legger til rette for boligbygging på dyrkamarka ca 200 vest for Øvre Liedgarsvei og like nord for Solbjørbakken.  

Det er Nesset bygg og anlegg AS som har fremmet reguleringsplanen.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker. Eventuell klage skal rettes skriftlig til Nesset kommune innen 25. april 2017.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt fram senest 3 år etter at detaljreguleringsplanen er kunngjort.

Publisert av Hogne Frydenlund. Sist endret 28.03.2017 08:50
Fant du det du lette etter?