Norges geologiske undersøkelse vil utføre raskartlegging i deler av Nesset

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i april og mai utføre kvartærgeologisk kartlegging i nærmere utvalgte områder i Nesset.  
Hensikten med feltarbeidet er å kartlegge spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred, og snøskred. I tillegg skaffe oversikt over potensielle løsneområder for skred.

NGU vil i samarbeid med NVE gjennomføre feltarbeid i deler av Nesset. Kartleggingen vil skje til fots, kombinert med bruk av drone. Kartleggingen vil skje i tidsperioden 10. april - 10. mai.

Kartleggingen skal nyttes til å lage et detaljert kart og være nyttig dokument i videre arealplanlegging. 
 

Publisert av Hogne Frydenlund. Sist endret 05.04.2018 11:59
Fant du det du lette etter?