Melding om arrangement - sikkerhet ved større arrangementer

Melding skal til Molde brann og redning

Alle som skal arrangere større arrangemnet plikter å sende meldig om dette til den lokale tilsynsmyndighet for sikkerhet og beredskap. For Nesset kommune er dette Molde brann og redning.

Dette gjelder særlig arrangement som skal finne sted i byggninger eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Melding om arrangement må være mottatt av brannvesenet 2 uker før arrangementet skal finne sted.

Arrangørens plikt

Det er arrangørens plikt å dokumentere brannsikkerheten, og Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter en meldeplikt til brannmyndighetene når arrangement skal avholdes.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Retningslinjer for melding finnes på hjemmesiden til  Molde kommune - brann og redning.

Skjema for melding.

Politivedtekter for Nesset

Generelt vil vi også minne om lokale poltivedtekter som bl.anna har regler for ro og orden, og aldersgrenser for offentlig dans.

Politivedtekter for Nesset kommune.

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer


Ved vurdering av sikkerheten til arrangementet vil brannvesenet legge til grunn ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer” utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB).


Veilederen fra DSB gir innføring i dokumentasjon av sikkerheten ved arrangementer. Hovedmomenter i forbindelse med melding om arrangementer er:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse osv.
  • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
  • Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/belysning.Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
  • Bruk av brannfarlig vare, herunder propan.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell - antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv.
  • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og ibygning/område

 

Publisert av Turid Øverås. Sist endret 19.04.2018 12:45
Fant du det du lette etter?