Kulturmidlar for 2017 - søknadsfrist 1. oktober

Kommunestyret vedtok 20. juni ramme for allmenne kulturmidlar for 2017 med
kr 150.000,-.

Tildeling til godkjente søkarar blir gjort etter kriterier og fordelingsnøkkel i vedtatte retningslinjer.

Minstebeløp for tildeling kr 5000,-.

Søknadsfristen er 1. oktober 2017.

Løypekjøring: Idrettslaga må også rapportere løypekjøring for siste sesong 2016/2017.

Kven kan søkje?

Lag og foreiningar som har aktivitet i Nesset kommune kan søke om kulturmidlar. Utlysing av kulturmidlar skjer på kommunen si heimeside og i kulturmeldinga til alle husstandar i kommunen.

Meir om kriteriar og retningslinjer finn du under denne linken:

Kulturmidlar for Nesset kommune

 

Publisert av Turid Øverås. Sist endret 15.09.2017 15:01
Fant du det du lette etter?