Høring - Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Nesset kommune

Utvalg for teknisk, næring og miljø vedtok i møte 05.12.2017, sak 024/17, å sende forslag til retningslinjer for motorferdsel i utmark ut på høring. Eventuelle kommentarer og merknader kan sendes til Nesset kommune via elektronisk skjema innen 5. februar 2018.

Nesset kommune utarbeidet i 1995 retningslinjer for motorferdsel i utmark. I 2013 ble det opprette ei arbeidsgruppe som skulle vurdere mulighetene for å etablere egne snøscooterløyper i kommunen. Dette arbeidet ble skrinlagt i 2016. I stedet ble det satt fokus på å ta en gjennomgang av retningslinjene som ble vedtatt i 1995.

I høringsutkastet (PDF, 304 kB) som hovedutvalg for teknisk, næring og miljø har vedtatt å legge ut på høring er det lagt til grunn;
- inntil 10 årlige turer for å transportere bagasje/utstyr til hytte som ligger lengre enn 2,5 km fra bilvei
- endring av kjøretidsbestemmelsene slik at det kan transportere bagasje/utstyr til hytter i tidsrommet mellom
  kl. 08:00 - 10:00 på søndager/helligdager. I tillegg til dagens ordning med kjøring mellom kl. 17:00 - 20:00
  på søndager/helligdager.

 

På nettsidene til www.miljøkommune.no  finner du mer generelle informasjon om regelverket knyttet til motorferdsel i utmark.

.

Publisert av Hogne Frydenlund. Sist endret 06.04.2018 09:54
Fant du det du lette etter?