Grunnundersøkelser langs planlagt gang- og sykkelveitrasé til Rød

Norconsult AS vil i løpet av sommeren starte med grunnundersøkelser i planlagt trasé for fremtidig gang- og sykkelvei mellom Hargot og Jevika på Rød.

Nesset kommunestyre vedtok i møte 20. juni finansiering av grunnundersøkelser i traséen for planlagt gang- og sykkelvei til Rød. Norconsult AS er engasjert til å gjennomføre grunnboringer på strekningen. Hensikten med grunnundersøkelsene er å få bedre grunnlag til å lage byggeplaner og kostnadsberegne anleggsprosjektet.

Det vil bli benyttet en borrigg til å ta jordprøver. Det er utarbeidet boreplan som viser hvor det er planlagt  prøveboringer.  Det er beregnet ca 45 boringer. Trolig vil felttarbeidet med grunnundersøkelser pågå i to uker. 

Norconsult AS vil gjennomføre grunnundersøkelser langs Fv 62 i Høvika slik at en får bedre grunnlag til å lage byggeplaner for tiltaket. - Klikk for stort bilde Nesset kommunestyre vedtok i sak 29/2016 reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Hargot og Jevika på Rød. I løpet av sommeren 2017 vil det gjennomføres grunnundersøkelser langs traséen. Det vil bli tatt prøveboring  like bak bussholdeplassen på Rød.  - Klikk for stort bilde

Publisert av Hogne Frydenlund. Sist endret 07.12.2017 14:02
Fant du det du lette etter?