Andre gangs høring - Sjøområdeplan for Nordmøre

Sjøområdeplan for Nordmøre er lagt ut til andre gangs høring. Frist for å komme med merknader til planforslaget er 19. januar 2018. Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan for Nordmøre. Høringsuttalser merrkes "Sjøområdeplan Nordmøre" og sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Det er til sammen 11 kommuner som er med i planarbeidet med å lage sjøområdeplan for Nordmøre. Første utkast til planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 12.12.2016 - 31.01.2017. På grunn av innspill/merknader var det nødvendig å endre noe på planforslaget. Kommunene ble enig om å sende revidert planforslag ut på andre gangs høring.

Nærmere informasjon om planarbeidet er lagt ut på nettsidene til Tingvoll kommune.

Publisert av Hogne Frydenlund. Sist endret 06.04.2018 09:55
Fant du det du lette etter?