Barnehageplass - søknad

Søk om barnehageplass

Hvem kan få tilbudet?

Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass. Alle som har søkt innen fristen har rett på plass, men barnet må være fylt ett år i løpet av august samme år og retten til barnehageplass gjelde for de som er bosatt i Nesset kommune. 

Hvordan få tilbudet?

Søknad på barnehageplass skjer ved innlevering av elektronisk søknadsskjema. Det er to hovedopptak, søknadsfrist 1. mars med oppstart fra august måned og søknadsfrist 15. september med oppstart fra januar. Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser.

Trekløver i huska - Klikk for stort bilde

Hva tilbyr vi?

Kommunale barnehager

Overordnet mål for de kommunale barnehagene er trygghet, trivsel og omsorg for alle.

Eidsvåg barnehage

Vi har 4,5 avdelinger ved Eidsvåg barnehage, vi har åpent 5 dager i uka fra 6.45 til 16.00 med mulighet for utvidelse til 16.30. Våre planer bygger på lov om barnehager, rammeplan for barnehage og årsplan for barnehagene i Nesset. Se artikkel om Eidsvåg barnehage for mer informasjon.

Eresfjord barnehage

Eresfjord barnehage med barn i alderen 0-6 år, og er åpen 5 dager i uka 07.00 - 16.00, (evt muligheter til 16.30). Våre planer bygger på lov om barnehager, rammeplan for barnehage og årsplan for barnehagene i Nesset. Se artikkel om Eresfjord barnehage for mer informasjon.

Vistdal barnehage

Vistdal barnehage med barn i alderen 0-6 år, og er åpen 4 dager i uka, 7.00 - 16.00. (evt. muligheter til 16.30). Våre planer bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehage og Årsplan for barnehagene i Nesset. Se artikkel om Vistdal Barnehage for mer informasjon.

 

Private barnehager

Liedgarden barnehage

Liedgarden barnehage AS er en privat barnehage som ligger i Eidsvåg. De har barn i alderen 0-6 år og er åpen 5 dager i uka fra 07.00 - 16.15. For mere informasjon se Liedgardens egne nettsider.

Tildeling av barnehageplass skjer i henhold til gjeldende vedtekter. Kommunale barnehager og Liedgarden barnehage AS har vedtatt samme vedtekter og har de samme opptakskriteriene.

Farmen friluftsbarnehage

Farmen friluftsbarnehage AS er en privat barnehage som ligger på Eidsøra og startet opp august 2013. For mer informasjon se Farmens egne nettsider. De vil ha barn i alderen 0-6 år og være åpen 5 dager i uken 07.00-16.45.

 

Hvem blir prioritert utenom hovedopptak?

Opptakskriterier for kommunale barnehager og Liedgarden barnehage AS

 • Barnehageloven § 13
 • 5-åringene prioritert
 • Barnets behov
 • Barn med annen språklig og kulturell bakgrunn
 • Foreldres særlige behov
 • Avlastning for hjemmeforeldre

Opptakskriterier til Farmen friluftsbarnehage AS

 • Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om barnehager §13, samt barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
 • Alle 5- åringer uten ordinær barnehageplass
 • søsken av barn som går i barnehagen
 • Barn av personalet, dersom det er nødvendig for å sikre et kvalifisert personalet 

Tildeling utenom hovedopptak

Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser tildeles fortløpende. Tildeling av barnehageplass skjer i henhold til gjeldende vedtekter/ opptakskriterier.
 

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Det er bare nødvendig med vedlegg hvis barn eller foreldre har særskilte behov. Dette kan være dokumentasjon som viser sakkyndige vurderinger, henvisninger til PPT, uttale fra lege/helsevesen elller lignende. Slike vedlegg leveres eller sendes pr. post til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Fyll ut søknadsskjemaet:

Søknaden sendes inn via elektronisk søknadsskjema. Ta kontakt med barnehagen eller servicekontoret dersom du trenger hjelp til dette.

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Klagenemnda (formannskapet) er klageinstans. Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen kan kommunen hjelpe deg med dette.

barnehagen på tur - Klikk for stort bilde

Ansvarlig Tanja H. Bersås. Sist endret 04.01.2018 11:09
Fant du det du lette etter?