Utviklingsfondet for indre Nesset

Nesset kommunestyre vedtok i sak 040/07 å opprette eget utviklingsfond for indre Nesset. Fondet skal gi støtte til tiltak som bidrar til å gjøre det attraktiv å etablere og utvikle arbeidsplasser, samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. Det er to søknadsfrister i løpet av året: 01.06. og 01.11.

Det er styret i Mardølafondet, sammen med representanter fra berørte bygder, som skal forvalte fondet.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema. Driftsbudsjett må legges ved.

Publisert av John Walseth. Sist endret 08.01.2016 09:40
Fant du det du lette etter?