Publisert 24.08.2016

Vi benytter elektronisk høring. Planutkast og andre dokumenter som er lagt ut til høring finner du som artikler nedenfor - der finner du også høringsfristen. Her har du anledning til å si din mening!

Høringsinnspill sendes inn via skjemaet "Høringsuttalelse". Når du kommer inn på skjemaet velger du hvilken sak du vil gi uttale til.

Innkomne høringsuttalelser legges ut under hver enkelt sak etterhvert som de kommer inn.

Publisert 20.02.2018

Rauma Stamfisk AS søker om å få endre anleggsutformingen av oppdrettslokaliteten som ligger i Sandnesbukta i Vistdal.

Frist for å komme med merknader til søknaden er 20.03.2018 

Nærmere opplysninger om søknaden

Publisert 20.02.2018

Rauma Stamfisk AS søker om endring og utvidelse av eksisterende lokalitet i Sandnesbukta i Vistdal. Bakgrunnen for søknaden er behov for andre type merder og enheter i forbindelse med sortering og seleksjon av stamfisk. 

Eventuelle merknader til søknaden om å endre anleggsutformingen kan sendes til Nesset kommune via elektronisk skjema eller pr post, Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg, innen 20. mars 2018.  

Publisert 11.01.2018

Utvalg for teknisk, næring og miljø vedtok i møte 05.12.2017, sak 024/17, å sende forslag til retningslinjer for motorferdsel i utmark ut på høring. Eventuelle kommentarer og merknader kan sendes til Nesset kommune via elektronisk skjema innen 5. februar 2018.

Publisert 05.01.2018

Sjøområdeplan for Nordmøre er lagt ut til andre gangs høring. Frist for å komme med merknader til planforslaget er 19. januar 2018. Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan for Nordmøre. Høringsuttalser merrkes "Sjøområdeplan Nordmøre" og sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Publisert 05.01.2018

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtok i møte 18.12.2017, sak 068, å sende utkast til forvaltningsplan for Mardalen på offentleg høyring. Frist for å komme med fråsegn er 28. februar 2018.


Kontaktadresse: Dovrefjell nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer, eller e-post fmoppost@fylkesmannen.no

Fant du det du lette etter?