Publisert 24.08.2016

Vi benytter elektronisk høring. Planutkast og andre dokumenter som er lagt ut til høring finner du som artikler nedenfor - der finner du også høringsfristen. Her har du anledning til å si din mening!

Høringsinnspill sendes inn via skjemaet "Høringsuttalelse". Når du kommer inn på skjemaet velger du hvilken sak du vil gi uttale til.

Innkomne høringsuttalelser legges ut under hver enkelt sak etterhvert som de kommer inn.

Publisert 24.04.2017

Miljødirektoratet har kunngjort høring (PDF, 83 kB) av søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand. Eventuelle uttalelser til søknad må sendes Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim, innen 1. juni 2017.  

Publisert 10.03.2017

Nesset formannskap har i sak 019/2017 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Langsetfeltet ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med skriftlige merknader er satt til 30. april 2017.

Publisert 08.02.2017

Nesset formannskap har i sak 011/2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Tyvika i Eikesdal ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med skriftlige merknader er satt til 1. april 2017.

Publisert 16.01.2017
Oppdrettsanlegg ved Sandnes i Vistdal

Kommunene Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes har vedtatt å legge forslag til interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024 ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med skriftlige merknader til planforslaget er 10. mars  2017

Publisert 22.12.2016

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg skal ha hovudrevisjon kvart fjerde år. Rådmannen tilrår derfor at det blir sett i gang hovudrevisjon av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for 2017-2021. Grunnlaget for ein slik plan er heimla i plan- og bygningsloven.

Publisert 09.12.2016

Nesset formannskap vedtok i sak 116/16 å legge forslag til interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader/kommentarer er 31. januar 2017. Disse skal sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller epost postmottak@tingvoll.kommune.no  

Fant du det du lette etter?