Publisert 24.08.2016

Vi benytter elektronisk høring. Planutkast og andre dokumenter som er lagt ut til høring finner du som artikler nedenfor - der finner du også høringsfristen. Her har du anledning til å si din mening!

Høringsinnspill sendes inn via skjemaet "Høringsuttalelse". Når du kommer inn på skjemaet velger du hvilken sak du vil gi uttale til.

Innkomne høringsuttalelser legges ut under hver enkelt sak etterhvert som de kommer inn.

Publisert 30.06.2017
FV 62 Heving av fartsgrense

Statens vegvesen foreslår å endre fartsgrensen fra 50 km/t til 60 km/t ved Stubø

Publisert 22.06.2017
Hanset Sand i Vistdal - Uttak av sand og grus

Endring av reguleringsplan for Hanset grutak er lagt ut til offentlig ettersyn.  Frist for å komme med merknader til planforslaget er 20. august 2017.

Fant du det du lette etter?