• pengar

  1,2 milliard i momskompensasjon til lag og...

  24.07.2015

  Frivillige organisasjonar kan no søkje om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Søknaden skal baserast på årsrekneskapen for 2014. Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje...

 • Frivillighetsprisen.jpg

  Frivillighetsprisen 2015

  24.07.2015

  Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement. I 2015 deles prisen ut for 20. gang.

 • Lege og pasient

  Kjernejournal

  16.07.2015

  15. august får alle innbyggere i Nesset sin kjernejournal. Hva er en kjernejournal? Dette er en elektronisk journal som samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal erstatter ikke journaler du...

 • Johan Bugge, europamester i motbakkeløp

  Johan Bugge, europamester i bakkeløp

  13.07.2015

  Det var folksomt utenfor Bunnpris i Eidsvåg da idrettslaget og kommunen inviterte alle til fest for å markere Johan Bugges europamesterskap i Portugal lørdag 4. juli. - Det er ikke hver dag vi har en nybakt europamester, og da er det helt naturlig at vi inviterer alle til å bli med på hyllesten...

 • Urne

  Valg 2015: Tidlig forhåndsstemming fra 1. juli

  02.07.2015

  Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er fastsatt til mandag 14. september, men allerede fra 1. juli kan du henvende deg til kommunen for å avgi stemme. Velgere som ikke har anledning til å stemme i ordinær forhåndsstemmeperiode (10. august - 11. september) eller på valgdagen, kan...